pob Categori
EN

Newyddion

Hafan>Newyddion

ANSI

Amser: 2021-11-03 Trawiadau: 23

Beth yw ANSI?

Sefydliad dielw yw Sefydliad Safonau Cenedlaethol America (ANSI) sy'n goruchwylio ac yn gosod safonau, cydymffurfiaeth a normau yr UD ar gyfer cynhyrchion a geir ym mron pob sector yn yr UD a sefydlwyd ym 1918.

Sefydliad Safonau Cenedlaethol America / Cymdeithas Offer Diogelwch Rhyngwladol (ANSI / ISEA) 105-2016 Safon Genedlaethol America ar gyfer Dosbarthu Diogelu Llaw yw'r adolygiad diweddaraf o safon consensws gwirfoddol a gyhoeddwyd gyntaf ym 1999, ac a ddiwygiwyd yn 2005, 2011 a 2016.

Mae'r safon hon yn mynd i'r afael â dosbarthu a phrofi amddiffyniad llaw ar gyfer priodweddau perfformiad penodol sy'n gysylltiedig â chymwysiadau cemegol a diwydiannol. Mae'n darparu, neu'n cyfeirio at, ddulliau prawf priodol ac yn darparu meini prawf pasio / methu a ddefnyddir gan wneuthurwyr i ddosbarthu eu cynhyrchion. Gall defnyddwyr terfynol ddefnyddio'r wybodaeth hon i adolygu'r ddogfennaeth a dderbynnir gan eu cyflenwr i helpu i wirio'r menig y maent yn eu hystyried sy'n diwallu eu hanghenion.

 

Dysgu mwy am ANSI

I ddechrau, galwyd y sefydliad yn Bwyllgor Safonau Peirianneg America (AESC) ac roedd yn canolbwyntio'n bennaf ar safonau peirianneg yn unig. Yna, ym 1928, ad-drefnwyd y sefydliad a'i enwi'n Gymdeithas Safonau America. Dros amser, datblygodd bartneriaethau gyda nifer o sefydliadau byd-eang, fel as y Sefydliad Safoni Rhyngwladol (ISO), ac ailenwyd yn y pen draw ym 1969 i'w deitl ANSI cyfredol.

 

Heddiw, mae safonau ANSI yn bresennol ym mron pob diwydiant ac yn rheoleiddio safonau a rheolaeth cymwysterau mewn dros 270,000 o wahanol gwmnïau, gan hyrwyddo safonau diogelwch yr Unol Daleithiau ledled y byd.  


Beth mae ANSI yn ei wneud?

Cenhadaeth ANSI yw gwella cystadleurwydd byd-eang busnes yr UD ac ansawdd bywyd yr UD trwy hyrwyddo a hwyluso safonau consensws gwirfoddol a systemau asesu cydymffurfiaeth, a diogelu eu cyfanrwydd.Diweddariad ANSI 105

image

image

Bydd ANSI / ISEA 105: 2016 yn cynyddu nifer y lefelau torri o 1-5 o dan ASTM F-1790 i A1-A9 o dan ASTM F2992 i ddarparu graddfeydd torri mwy cywir a diffiniedig. Mae hyn yn caniatáu i ANSI ymestyn safon yr hen lefel 5 (1500g-3499g) a chynnig opsiynau maneg gwrthsefyll toriad mwy cywir y tu hwnt i lefel 5.

LEFELAU ANSI / ISEA newydd 

图片 1

13

I grynhoi,

Mae ANSI yn chwarae rhan anadferadwy yn system safonau'r UD. Rhaid i bob cyfranogwr yn y diwydiant trydanol (arolygydd, gosodwr, gwneuthurwr, dylunydd, ac ati) geisio deall y rôl y mae ANSI yn ei chwarae a chefnogi'r rôl honno trwy gymryd rhan weithredol yn y system safonau ac wrth osod y cyfeiriad y mae ANSI yn ei gymryd yn y dyfodol.

Un o'r cyhoeddiadau ANSI allweddol yw Safonau Gweithredu. Cynhyrchir y ddogfen hon yn ddwywaith ac mae'n nodi pa safonau sy'n cael eu datblygu ac allan i'w hadolygu gan y cyhoedd. Mae Safonau Gweithredu ar gael ar wefan ANSI. Mae angen darllen hwn ar gyfer unrhyw un sy'n ymwneud â chodau a system safonau'r UD.