pob Categori
EN

Newyddion

Hafan>Newyddion

ANSI / ISEA 105 Esboniad Prawf Needlestick

Amser: 2020-09-23 Trawiadau: 230

Eich Canllaw i Brawf Puncture Needlestick ASTM F2878-10

Nid yw cadw'n ddiogel yn y swydd yn gadael lle i ddamweiniau, yn enwedig o ran dod i gysylltiad â nodwyddau. Mae dod i gysylltiad â ffyn nodwydd yn golygu bod risg nid yn unig anaf ond clefyd a gludir yn y gwaed - dim ond un ffon ac mae'r ofn o ddal Hepatitis B, Hepatitis C, neu HIV yn syfrdanol o real.

Mae deall y safon (a'r angen amdano) yn hanfodol er mwyn helpu i sicrhau bod gweithwyr yn gwisgo'r offer amddiffynnol personol (PPE) cywir sy'n gwrthsefyll nodwydd, fel menig neu warchodwyr braich, tra yn y gwaith. Nid yn unig y byddwch yn lleihau neu'n dileu anaf, ond byddwch hefyd yn lleihau atebolrwydd emosiynol ac ariannol eich sefydliad yn ddramatig.

Beth yw Safon Ymwrthedd Needlestick?

Diweddarwyd safon amddiffyn llaw ANSI / ISEA 105 i gynnwys prawf puncture nodwyddau ASTM F2878-10 ym mis Chwefror 2016.

Cyn i'r safon hon ddod yn effeithiol, yr unig brofion oedd ar gael oedd y profion puncture ANSI / ISEA 105 ac EN388 sy'n defnyddio stiliwr di-flewyn-ar-dafod i fesur faint o rym sydd ei angen i bwnio trwy ddeunydd / maneg sampl. Fodd bynnag, oherwydd difetha'r stiliwr, roedd y prawf puncture yn annigonol ar gyfer penderfynu ar wrthwynebiad nodwyddau-benodol ac nid oedd mewn unrhyw ffordd yn cynrychioli perygl nodwydd hypodermig.

Mae'r ASTM F2878-10 yn cydnabod digwyddiadau nodwyddau fel risg amlygiad posibl cyffredin ar gyfer y diwydiannau gorfodaeth cyfraith, meddygol, glanweithdra ac ailgylchu. Rhaid profi dillad neu ddeunydd amddiffynnol o dan y safon hon i bennu'r sgôr gywir y mae'n ei gymryd i atal a / neu liniaru cosbau nodwyddau.

Sut mae'r prawf yn gweithio: Mae prawf nodwydd hypodermig ASTM F2878 yn galw am nodwydd 21G, 25G, neu 28G i fesur faint o rym y mae'n ei gymryd i bwnio trwy'r deunydd profi.

Mae ffabrig prawf yn cael ei ddal yn gadarn rhwng dau blât mewn daliwr sampl

Mae stiliwr yn treiddio i ffabrig y prawf ar ongl 90 ° ar 500mm / munud

Defnyddir o leiaf 12 sbesimen i adrodd ar lefel y dosbarthiad

Adroddir ar y canlyniadau yn Newtons

Mae ANSI / ISEA yn defnyddio graddfa raddio 1-5 ar gyfer y canlyniadau profion hyn, yn mesur o 2-10 Newtons, gyda lefel 5 yn mesur ar 10 Newtons neu'n uwch.

Sut mae'r safon wedi'i labelu: Er nad yw'n ofynnol i weithgynhyrchwyr labelu sgoriau puncture nodwydd, bydd menig sy'n gwrthsefyll nodwyddau yn cael eu marcio ar y label neu'r brand maneg gyda'u ASTM

Sgôr prawf F2878 o lefel 1-5, gyda sgôr Newtons weithiau'n cael ei ychwanegu hefyd. 

Y Llinell Gwaelod 

Er bod yna lawer o opsiynau o ran deunyddiau sy'n gwrthsefyll nodwyddau, ni fydd unrhyw ddeunydd na maneg yn amddiffyn rhag pob perygl nodwyddau. Nid oes unrhyw ddeunydd yn brawf nodwyddau. Oherwydd bod amodau gwaith yn amrywio o un swydd i'r llall, nid oes unrhyw ffordd i ddweud pa mor effeithiol fydd maneg ddiogelwch benodol heb ei phrofi yn y maes yn erbyn y peryglon gwirioneddol y deuir ar eu traws yn y gweithle. Dylid defnyddio safonau profi fel canllaw i helpu i ddewis menig, a dylid cynnal profion maes cyn gweithredu unrhyw fenig newydd.