pob Categori
EN

Newyddion

Hafan>Newyddion

Pwysigrwydd Gafael

Amser: 2021-09-30 Trawiadau: 20

Wiâr sy'n dod ar draws amodau gwaith garw, mae gweithwyr angen ac yn mynnu diogelwch o'r ansawdd uchaf sydd ar gael.

Un o'r nodweddion pwysicaf i edrych amdano mewn pâr o fenig gwaith o ansawdd uchel yw gafael. Waeth bynnag y dasg dan sylw, mae rheolaeth gafael briodol yn hanfodol i'ch helpu i gyflawni'r swydd yn effeithlon ac yn effeithiol ac i helpu i amddiffyn rhag anafiadau sy'n gysylltiedig â llaw.

     Rhaid cynllunio deunydd palmwydd maneg i gynnig nodweddion gafael priodol fesul cais, oherwydd gall gafael gwael arwain at fwy o beryglon o offer a chyllyll wedi'u gollwng, yn ogystal â mwy o flinder a straen. Yn dibynnu ar y lefel ofynnol o reolaeth, cysur, deheurwydd a gwydnwch, gellir defnyddio amrywiaeth o ddefnyddiau a haenau i ychwanegu gafael ar fenig. Byddwch hefyd am ystyried yr amgylchedd y byddwch chi'n gweithio ynddo a pha fath o offer y byddwch chi'n ei ddefnyddio wrth ddewis y math cywir o fenig ar gyfer y swydd, megis cymwysiadau sy'n cynnwys mwd, olewau, hylifau glanhau a sylweddau eraill yn y gweithle.

Gorchudd latecs

 Mae gorchudd latecs ar gledrau a bysedd maneg yn golygu eich bod chi'n cael lefel uchel o afael ar arwynebau gwlyb a sych.Maent yn ddelfrydol i gynnig gafael cryf pan fydd angen gafael sicr arnoch chi.

imageLWD001

    Nid oes gan y math hwn o faneg yr un lefel o ddiogelwch â rhai o'r menig mwy sylweddol ar y farchnad. Ond i lawer o swyddi, mae nimbleness a gafael yn llawer mwy na'r angen am fenig arfog difrifol. Mae hyn yn eu gwneud yn ardderchog ar gyfer swyddi fel cynnal a chadw ceir.

    Mae lefel ystwythder y menig hyn yn ei gynnig yn wych. Gan mai dim ond y palmwydd a'r bysedd sydd angen darparu gafael, gellir gadael y cefn heb ei orchuddio, sy'n golygu bod y faneg yn dal i allu anadlu.

    Gellir ychwanegu dotiau PVC at fenig gwaith cotwm ar gyfer yn darparu mwy o afael a gwydnwch ar gyfer eich amddiffyniad llaw. 

imagePDC1013

Dotiau PVC ar y ddwy ochr yn darparu cwmni gafael a dyblu bywyd y maneg. Mae gwau peiriant yn cynnig anadlu. Arddwrn gwau llinyn cyfforddus.Ymhlith y nodweddion eraill mae gwelededd uchel.

Mae nitrile yn gyfansoddyn sy'n gwrthsefyll cemegol a phwniad sy'n cynnig gafael uwchraddol pan gaiff ei ddefnyddio i wneud menig. Mae hefyd yn gallu gwrthsefyll saim, olew a dŵr. 

    Mae gan wahanol ddeunydd lefel wahanol o afael. Mae dewis arall gwych i latecs, mae gan y rhai a wneir â nitrile fantais enfawr ar gyfer ymwrthedd crafiad a chysur. Mae cotio nitrile yn gwrthsefyll dŵr, olewau a chemegau eraill, gan ei gwneud yn wych ar gyfer gafael mewn llu o amgylcheddau.

imageNSY501