ប្រភេទទាំងអស់
EN

ពាក្យស្នើសុំ

ទំព័រដើម>ពាក្យស្នើសុំ

បរិស្ថានសំខាន់

ពេលវេលា: 2019-07-25 ចុច៖ 100

មិនមែនបរិយាកាសការងារទាំងអស់សុទ្ធតែជាបន្ទះនិងមួករឹងទេ។ បរិយាកាសការងារខ្លះនិយាយអំពីតម្រូវការសុវត្ថិភាពពិសេសដូចជាការការពារភាពកខ្វក់ការថែរក្សាតំបន់សុវត្ថិភាពឬការពាររាងកាយអ្នកពីភាពត្រជាក់ខ្លាំងកំដៅឬភ្នាក់ងារបង្កជំងឺ។ អេស។ ធី។ អេស។ ធី។ អេសផ្តល់ជូននូវមដយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការទីផ្សារចម្រុះនេះដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ការការពារក្នុងពេលដំណាលគ្នាការពារផលិតផលឬដំណើរការដែលកំពុងត្រូវបានដោះស្រាយ។