alla kategorier
EN

Nyheter

Hem>Nyheter

EN388

Tid: 2021-09-10 Träffar: 39

Händer är sårbara för en mängd faror på arbetsplatsen, inklusive ett antal mekaniska risker. Oavsett om de hanterar smådelar, utför rivning, arbetar med glas eller många andra uppgifter, finns det ett stort antal arbetare som riskerar att drabbas av skador genom skärsår och skärsår i händerna. Det är därför det är viktigt att identifiera och tillhandahålla de mest lämpliga skyddshandskarna för den specifika uppgiften.

För att hjälpa användare och säkerhetsansvariga att bestämma skyddsnivån för ett par handskar. EN388: 2016 ersatte de tidigare standarderna EN 388: 2003 som var avsedda att ge säkerhetsansvariga och köpare av personlig skyddsutrustning ett mer exakt och tillförlitligt globalt skärklassificeringssystem för arbetande händer.

Vad är EN 388:2016+A1:2018?

EN388 är den europeiska säkerhetsstandarden för skyddshandskar mot mekaniska risker, som har uppdaterats ett antal gånger under åren. EN388:2003 Protective Gloves Against Mechanical Risk är den globalt erkända standarden för skyddshandskar mot mekaniska risker. Den senaste versionen EN 388:2016+A1:2018 var en stor uppdatering som publicerades som en tillägg till EN 388:2016 i december 2018.

EN388: 2003 bildEN388:2016


bild

EN388: 2016 släppt i november 2016 har ersatt En388: 2003 i Europa. Test av motståndskraft mot nötning, sönderrivning och punktering utförs som de var tidigare. Testresultaten motsvarar samma sätt som i 2003-versionen med betyg 0-4, varav 4 är den högsta prestandanivån.

Huvudskillnaden i 2016-utgåvan är i förhållande till skärmotstånd och stötskydd. Den nya versionen har nu två skärsäkra metoder:

1. Befintlig metod - (Coup-metoden)

Enligt handskestandarden EN 388, som infördes 2003, mäts skärmotståndet med en Coup-testmaskin. En sektion av tyg placeras i en hållare och ett roterande cirkulärt blad flyttas fram och tillbaka med konstant hastighet och trycks ner med en kraft på 5 Newton. När bladet skär igenom beräknas en prestandaklassificering från 1 till 5 från det totala färdsträckan. Denna testmetod finns kvar i 2016-versionen men ska endast användas för material som inte påverkar bladets skärpa.

2. Ny metod - EN ISO 13997 (TDM-metod)

TDM är en förkortning för den utrustning som används för att genomföra detta test, en tomodynamometer. Detta test innebär att ett rakblad dras över provet i en rörelse, med ett nytt blad varje gång. "Slaglängden" före genomskärningen registreras för en rad krafter och diagram som planeras för att förutsäga den kraft som krävs för att skära genom handsken i 20 mm färd. Denna kraft används för att beräkna en poäng från A till F, med F som högsta betyg.

 

Var uppmärksam på det

Fram till 2023 är produkter testade enligt EN 388:2003 fortfarande giltiga, därför är många säkerhetshandskar som finns tillgängliga idag fortfarande certifierade enligt 2003 års version. Detta betyder inte att dessa handskar är sämre, men med tiden kommer de att testas igen enligt EN 388:2016 under de nya testmetoderna.

 

Hur säkerhetshandskarna testas

EN 388:2016 använder indexvärden för att betygsätta en handskes prestanda när den skyddar mot olika mekaniska risker. Dessa inkluderar nötning, skärning, rivning, punktering och slag.

bildSlitstyrka

Den första siffran i koden under EN388-piktogrammet avser nötningsbeständighet. Handskarnas material utsätts för nötning med sandpapper under ett bestämt tryck.

Skyddsnivån anges på en skala från 1 till 4 beroende på antalet varv tills ett hål uppstår i materialet. Ju högre siffra, desto bättre motståndskraft mot nötning.

bild

bildSkärmotstånd (Coupe-test)

Den andra siffran avser skärmotstånd enligt coupétestet. Detta involverar ett roterande cirkulärt blad som rör sig horisontellt fram och tillbaka över ett tygprov, med en fast kraft på 5 Newton applicerad ovanifrån. Testet avslutas när bladet har brutit igenom provmaterialet och resultatet anges sedan som ett indexvärde. Detta resultat bestäms av antalet cykler som behövs för att skära igenom provet och dessutom genom att beräkna graden av slitage på bladet.

Skyddsnivån indikeras med en siffra mellan 1 och 5, där 5 anger högsta skärskyddsnivå.

Som tidigare nämnts, om materialet gör bladet trubbigt under coupe-testet ska skärtestet från EN ISO 13997 (TDM-test) utföras. Detta för att säkerställa att handskens skyddsvärde är så exakt som möjligt. Om avtrubbning inträffar under coupétestet kommer resultaten av TDM-snitttestet att vara standardmarkeringen som visas på handsken, och coupétestvärdet kommer att markeras som X.

bild

bildRivmotstånd

Den tredje siffran avser rivhållfasthet. Testet går ut på att hitta den kraft som krävs för att slita isär handskmaterialet. 

Skyddsfunktionen indikeras med en siffra mellan 1 och 4, där 4 anger det starkaste materialet.

bild

bildPunkteringsmotstånd

Den fjärde siffran avser handskarna' punkteringsmotstånd. Resultatet baseras på mängden kraft som krävs för att punktera materialet med en spets.

Skyddsnivån indikeras med ett number mellan 1 och 4, där 4 anger det starkaste materialet.

bild

bildSkärmotstånd (EN ISO 13997)

Den första bokstaven (femte tecknet) hänför sig till skärskyddet enligt EN ISO 13997 TDM-testmetoden. Syftet med detta nya test är att bestämma säkerhetshandskarnas motstånd genom att applicera stor kraft på provtyget i en enda rörelse, snarare än i kontinuerliga cirkulära rörelser som i coupétestet.

En kniv skär med konstant hastighet men ökande kraft tills den bryter igenom materialet. Denna metod möjliggör en noggrann beräkning av den minsta kraft som krävs för att skära provmaterialet med en tjocklek av 20 mm.

Produkter som presterade bra under EN 388:2003 coupe-testet behöver inte nödvändigtvis prestera lika bra under TDM-testet. Medan coupétestet erbjuder en effektiv representation för skärskador orsakade av vassa, ganska lätta föremål, ger TDM-testet en mer exakt specifikation när det gäller skärmotstånd under arbete, vilket inkluderar olika slagbaserade risker.

Resultatet ges av en bokstav från A till F, där F anger högsta skyddsnivå. Om någon av dessa bokstäver anges bestämmer denna metod skyddsnivån och coupétestvärdet kommer att markeras med X.

bild

bildImpaktskydd (EN 13594)

Den andra bokstaven avser stötskydd som är ett valfritt test beroende på om det är relevant för handskarnas syfte. Om handsken har testats för stötskydd ges denna information med bokstaven P som det sjätte och sista tecknet. Om det inte finns något P så görs inget anspråk på stötskydd.

Testet är baserat på materialets medelöverföringskraft och utförs i enlighet med del 6.9 (stötdämpning) i EN 13594:2015 Skyddshandskar för motorcykelförare.


bild

Hur du väljer rätt skyddshandske för din uppgift

Standarden EN 388:2016 hjälper dig att identifiera vilka handskar som har lämplig skyddsnivå mot de mekaniska riskerna i din arbetsmiljö. Till exempel kan byggnadsarbetare stöta på nötningsrisker regelbundet och metalltillverkningsarbetare kan behöva skydd mot skärverktyg och vassa kanter. Från skärtåliga handskar till specialistskyddshandskar, det finns ett antal produkter tillgängliga för att passa dessa olika behov.

 

Arbetare kan behöva bibehålla taktilitet, fingerfärdighet och grepp, eller kanske skydda mot skadliga kemikalier. Av denna anledning är det bäst att leta efter flerfunktionsskyddshandskar som uppfyller en rad skyddskrav.

 

Du bör också se till att handskarna erbjuder en hög nivå av komfort och stöd för användning hela dagen, samt andningsförmåga och egenskaper som minskar handtrötthet och risken för rörelseorganen.

EN 388:2016+A1:2018 är nyckelackrediteringen att hålla utkik efter när man fattar detta beslut. Det är därför vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att avgöra vilken prestationsnivå du kan förvänta dig av handskar som testats enligt denna standard.


En översikt över de skärbeständiga handskar som erbjuds av HIMLSÄKERHET

bild

Ta reda på mer om detta ämne och upptäck vårt nuvarande utbud av skärskyddshandskar här: https://www.skysafety.net/